Schopnost

Dokončený soubor výstupů projektu potřebný k dosažení výsledku, to existuje před přechodem. Jedná se o službu, funkci nebo operaci, která organizaci umožňuje využívat příležitosti.

Použito v metodice