Správa konfigurace

Technické a administrativní činnosti týkající se vytváření, údržby a řízené změny konfigurace po celou dobu životnosti výrobku.

Použito v metodice