IP Adresa

Číselný kód, který jednoznačně identifikuje konkrétní počítač na Internetu.

Použito v metodice