Omezení

Stav, kvalita nebo pocit, že jsou omezeny na daný způsob jednání nebo nečinnosti. Aplikovatelné omezení nebo omezení, které jsou buď interní nebo mimo projekt, které ovlivní výkon projektu nebo procesu.

Například omezení časového rozvrhu je jakékoli omezení nebo omezení uložené v plánu projektu, které ovlivňují, kdy lze naplánovat plánovanou činnost a je obvykle ve formě pevně stanovených dat. Omezením nákladů je jakékoli omezení nebo omezení, které jsou v rozpočtu projektu, jako jsou finanční prostředky dostupné v průběhu času.

Omezením zdrojů projektu je jakékoliv omezení nebo omezení týkající se využívání zdrojů, jako jsou například zdroje a disciplíny, které jsou k dispozici a množství daného zdroje k dispozici během stanoveného časového rámce.

Použito v metodice