Procedura

Řada kroků následovala v pravidelném konečném pořadí, aby bylo možné něco udělat.

Použito v metodice