Proces

Soubor vzájemně souvisejících akcí a činností prováděných za účelem dosažení stanoveného souboru produktů, výsledků nebo služeb.

Použito v metodice