Rozsah

Součet produktů, služeb a výsledků, které mají být poskytnuty jako projekt.

Použito v metodice