Síť

Projektová síť je graf (vážící se směrovaný graf) znázorňující posloupnost, ve které mají být terminálové prvky projektu dokončeny zobrazením terminálových prvků a jejich závislostí. Závislosti projektu mohou být zobrazeny také tabulkou předchůdců.

Použito v metodice