Specifikace

Dokument, který specifikuje úplně, přesně a ověřitelně požadavky, návrh, chování nebo jiné charakteristiky systému, součásti, produktu, výsledku nebo služby a často postupy pro určení, zda byla tato ustanovení splněna . Příklady jsou: specifikace požadavků, specifikace návrhu, specifikace produktu a specifikace testu.

Použito v metodice