Zpráva o výjimce

Dokument, který obsahuje pouze velké rozdíly od plánu (spíše než všechny varianty).

Použito v metodice