Zúčastněné strany

Osoby a organizace, jako jsou zákazníci, sponzoři, organizace a veřejnost, kteří se aktivně podílejí na projektu nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně nebo negativně ovlivněny realizací nebo dokončením projektu. Mohou také ovlivňovat projekt a jeho výsledky.

Použito v metodice