Agilní Metody

Agilní metody jsou typicky metodami pro vývoj software, kdy se využívá projektového přístupu při použití krátkodobých ohraničených iterací, při kterých jsou produkty postupně vyvíjeny. PRINCE2 je kompatibilní s agilními principy.

Použito v metodice