Akceptace

Formální úkon schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran.

Použito v metodice