Akceptovat

Reakce na riziko

Reakce na hrozbu způsobem, kdy je úmyslně a uváženě rozhodnuto hrozbu ignorovat. Typicky, kdy je patrné, že je to výhodnější, než se pokoušet o jinou reakci na riziko. Hrozba by měla být nadále monitorována, aby bylo zajištěno, že je stále v mezích tolerance.

Použito v metodice