Doporučení k ukončení projektu

Doporučení Projektového Manažera pro Projektový Výbor, které Projektový Výbor pošle jako oznámení o ukončení projektu, pokud souhlasí s tím, že projekt může být ukončen.

Použito v metodice