Etapa nastavení projektu

Období od doby, kdy Projektový Výbor schválí fázi Pastavení Projektu, po schválení zahájení projektu (nebo rozhodnutí nepouštět se do projektu). Podrobné plánování a nastavení prostředí pro projektové řízení je pokryto v procesu Nastavení Projektu

Použito v metodice