Manažerská etapa

Manažerská etapa je část projektu, kterou řídí Projektový Manažer jménem Projektového Výboru. Na jejím konci provádí Projektový Výbor hodnocení dosavadního průběhu projektu, stav Projektového Plánu, Obchodního Případu a rizik a dále posuzuje Plán Následující Etapy, aby mohl rozhodnout, zda pokračovat s projektem.

Použito v metodice