Milník

Významná událost v rámci plánu, jako např. dokončení klíčových Balíků Práce, technické či jiné etapy.

Použito v metodice