Na úrovni projektu

Způsob řízení

Jde o ty oblasti způsobu řizení na úrovni organizace, které se konkrétně vztahují na projektové činnosti. Efektivní způsob projektového řízení zajišťuje, že portfolio projektů organizace je nastaveno dle cílů organizace, dále že je prováděno účinně a je dlouhodobě udržitelné.

Použito v metodice