Nevýhoda

Výsledky, které jsou jednou nebo více zainteresovanými stranami vnímány jako negativní. Jde o důsledky nějaké činnosti, o kterých s jistotou víme, že by nastaly, zatím co riziko v sobě, z povahy věci, obsahuje určitou míru nejistoty, zda nastane.

Použito v metodice