Oprávnění

Okamžik, ve kterém je pravomoc udělena.

Použito v metodice