Plán Revize Přínosů

Definuje, jak a kdy bude provedeno měření dosažených přínosů projektu. V případě, že projekt je řízen v rámci programu, může být takovýto plán vytvořen a udržován na úrovni programu.

Použito v metodice