Posouzení kvality

Systematické a strukturované hodnocení produktu prováděné dvěma nebo více pečlivě vybranými osobami (hodnotící tým), a to plánovaným, dokumentovaným a organizovaným způsobem.

Použito v metodice