Přehledy

Neformální záznamy, které si vede Projektový Manažer. Formát ani složení nevyžaduje souhlas Projektového Výboru. PRINCE2 má dva “přehledy“: Deník Projektového Manažera a Přehled Získaných Poznatků.

Použito v metodice