PRINCE2

PRojects IN a Controlled Environment

Metoda podporující některé vybrané aspekty řízení projektu. 

Použito v metodice