Problém/obava

Typ otevřeného bodu (jiný než změnový požadavek nebo odchylka od specifikace), který Projektový Manažer musí vyřešit nebo eskalovat.

Použito v metodice