Projektový Dohled

Odpovědností Projektového Výboru je zajistit, aby byl projekt realizován správným způsobem. Každý člen Projektového Výboru je odpovědný za konkrétní oblast dohledu, konkrétně dohled nad obchodními záležitostmi spadá pod Sponzora projektu, dohled nad uživateli spadá pod Hlavního Uživatele a dohled nad dodavateli pod Hlavního Dodavatele.

Použito v metodice