Reakce na Riziko

Opatření, která by měla dostat situaci na takovou úroveň, kdy je vystavení se riziku pro organizaci akceptovatelné. Tyto reakce spadají do některé z kategorií reakcí na riziko.

Použito v metodice