Registr Rizik

Záznam identifikovaných rizik, včetně jejich aktuálního stavu a historie.

Použito v metodice