Řešitel Rizika

Některá opatření nemusejí být explicitně řízena vlastníkem rizika. V takové situaci by měl být jmenován vlastník opatření, který se s rizikem vypořádá. On nebo ona informuje vlastníka rizika o situaci.

Použito v metodice