Rezerva

Rezerva držená obvykle pro případy vypořádání se s výkyvy v časové nebo finanční odchylce projektu nebo s riziky. PRINCE2 nepodporuje použití rezervy pro řešení těchto situací, protože: Odchylky od odhadů jsou řízeny v rámci stanovení tolerancí Rizika jsou řízena pomocí patřičných reakcí na rizika (včetně náhradního řešení, které obsahuje rezervu).

Použito v metodice