Řízení Rizik

Systematická aplikace principů, přístupů a procesů sloužící k identifikaci a hodnocení rizik a poté plánování a implementace reakcí na rizika.

Použito v metodice