Riziko

Riziko lze definovat jako nejistotou událost nebo soubor událostí, které pokud nastanou, budou mít dopad na dosažené cílů projektu. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti uvědomění si hrozby nebo příležitosti a závažnosti jeho dopadu na cíle.

Použito v metodice