Schvalující

Osoba nebo skupina (např. Projektový Výbor), která je považována za kvalifikovanou a oprávněnou ke schválení produktu z pohledu jeho kompletnosti a účelnosti.

Použito v metodice