Sponzor projektu

Osoba s celkovou zodpovědností za to, aby projekt naplnil dané cíle a přinesl předpokládané přínosy. Tato osoba zajistí, aby si projekt nebo program udržel obchodní záměr, aby byly jasně stanoveny pravomoci a aby příslušné práce včetně možných rizik byly aktivně řízeny. Sponzor projektu předsedá Projektovému Výboru, zastupuje zákazníka a je vlastníkem Obchodního Případu.

Použito v metodice