Strategie

Přístup nebo linie navržená k dosažení dlouhodobého cíle. Strategie mohou existovat na různých úrovních – na úrovni podniku, programu nebo projektu. Na projektové úrovni definuje PRINCE2 čtyři strategie, a to Strategii Řízení Komunikace, Strategie Řízení Konfigurace, Strategie Řízení Kvality a Strategie Řízení Rizik.

Použito v metodice