Strategie řízení kvality

Definuje aplikovatelné techniky a standardy kvality a dále různé odpovědnosti pro dosažení požadovaných úrovní kvality během projektu.

Použito v metodice