Téma

Aspekt projektového řízení, který musí být neustále na zřeteli a který vyžaduje zvláštní zacházení s PRINCE2 procesy, aby byly efektivní.

Použito v metodice