Týmový Manažer

Osoba odpovědná za výrobu produktů alokovaných projektovým manažerem tak, jak byly definovány v balíku práce, a to dle požadované kvality, časového plánu a nákladů přijatelných pro projektový výbor. Tato role reportuje projektovému manažerovi, kterým je také řízena. Pokud není týmový manažer jmenován, přebírá jeho odpovědnosti projektový manažer.

Použito v metodice