Usazení

PRINCE2

Co musí organizace udělat, aby se z PRINCE2 stala metoda pro řízení projektů ve společnosti. Jde o odlišný pojem než “ušití na míru”, který definuje, co je nutné udělat s projektem, aby mohla být metoda aplikována ve specifickém projektovém prostředí.

Použito v metodice