Ústupek

Odchylka od specifikace, kterou akceptuje Projektový Výbor bez nápravného opatření.

Použito v metodice