Varianta

Způsob rozlišení mezi odvozeným produktem a verzí produktu. Například, provozní manuál může mít anglickou a španělskou variantu.

Použito v metodice