Vlastník Rizika

Jmenovaná osoba, která je odpovědná za řízení, monitoring a kontrolu všech aspektů konkrétního rizika, které ji bylo přiděleno, a to včetně implementace vybraných reakcí pro omezení hrozeb nebo maximalizaci příležitostí.

Použito v metodice