Vydání

Soubor produktů v předání. Obsah jednoho vydání je řízen, testován a využíván jako jedna entita. 

Použito v metodice