Vyhodnocení vyjímky

Jednání Projektového Výboru ke schválení (či odmítnutí) Plánu Realizace Výjimky.

Použito v metodice