Vyjímka

Situace, kdy lze předpovědět, že dojde k odchylce přesahující meze tolerance sjednané mezi Projektovým Manažerem a Projektovým Výborem (nebo mezi Projektovým Výborem a vedením společnosti či programu).

Použito v metodice