Výstup

Odborný produkt, který je předán uživateli (uživatelům). Je důležité zdůraznit, že manažerské produkty nejsou výstupy, ale jsou vytvářeny jen pro účely řízení projektu.

Použito v metodice