Vývojový diagram produktu

Diagram zobrazující postup výroby a vzájemné závislosti produktů uvedených v rámci rozpisu produktového rozpadu.

Použito v metodice