Zajištění kvality

Nezávislá kontrola zajišťující, že produkty naplňují svůj účel a splňují požadavky.

Použito v metodice