Hledisko

Pohled definuje perspektivu, z níž vychází pohled. Jedná se o specifikaci konvencí pro konstrukci a použití zobrazení. Pohled je to, co vidíte; hledisko je místo, odkud hledáte - výhodu nebo perspektivu, která určuje to, co vidíte.

Použito v metodice